English English     

 
  Strona główna   

  Badania 
  Konferencje
  Publikacje
  Dydaktyka
  Kontakt
 
 

Dariusz Król, profesor PWr - działalność dydaktyczna

      

 • Koło naukowe JAVATECH rozpoczęło działalność w 2005 roku, a w obecnej formie działa od roku 2016, kiedy to zostało objęte patronatem technologicznym przez firmę DSR SA. W ramach tej współpracy członkowie koła uczestniczą w szkoleniach dotyczących chmury obliczeniowej Microsoft Azure oraz w pracach projektowych z wykorzystaniem platformy Xamarin, narzędzi typu Business Intelligence Software, rozwiązań typu Enterprise Service Bus, okularów Intel Recon czy technologii iBeacon. Członkowie koła mają możliwość rozwoju naukowego, biorą udział w zagranicznych konferencjach naukowych, przygotowują publikacje naukowe i wdrożeniowe prace dyplomowe.
 • Kontakt:  @KNJavaTech

Zaproszone seminaria i wykłady

 • Chung-Ang University (Korea 2016)
 • Queen Mary University of London (Wielka Brytania 2014)
 • King's College London (Wielka Brytania 2013)
 • Kyoto University (Japonia 2013)
 • Computer Engineering Department, Yengnam University (Korea 2011)
 • Department of Computer Science, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nurnberg (Niemcy 2009) w ramach stypendium badawczego DAAD
 • Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg (Niemcy 2006) w ramach programu Socrates/Erasmus: Teaching Staff Mobility

Zajęcia

 • Rok akademicki: 2020/2021
  •   Odkrywanie wiedzy w sieciach społecznościowych
  •  Seminarium dyplomowe
  •  Structural and Object oriented Programming
  •  Diploma Seminar
  •  Danologia
 • Rok akademicki: 2019/2020
  •  Structural and Object oriented Programming
  •  Seminarium dyplomowe
  •  Diploma Seminar
  •  Zespołowe przedsięwzięcie inż.
  •  Danologia
 • Rok akademicki: 2018/2019
  •  Structural and Object oriented Programming
  •  Seminarium dyplomowe
  •  Diploma Seminar
  •  Zespołowe przedsięwzięcie inż.
  •  Systemy wbudowane i mobilne
  •  Danologia
 • Rok akademicki: 2017/2018
  •  Introduction to Programming
  •  Algorytmy i struktury danych
  •  Danologia
  •  Zespołowe przedsięwzięcie inż.
  •  Systemy wbudowane i mobilne
  •  Integracja sys. informatyczn.
  •  Seminarium dyplomowe
 • Rok akademicki: 2016/2017
  •  Introduction to Parallel...
  •  Introduction to Programming
  •  Zespołowe przedsięwzięcie inż.
  •  Integracja sys. informatyczn.
  •  Zespołowe przedsięwzięcie inż.
  •  Systemy wbudowane i mobilne
 • Rok akademicki: 2015/2016
  •  Introduction to Programming
  •  Algorytmy i struktury danych
  •  Systemy wbudowane i mobilne
 • Rok akademicki: 2014/2015
  •  Introduction to Programming
  •  Systemy wbudowane i mobilne
  •  Techniki implement. sys. inf.
  •  Informatyka

Wybrane tematy prac magisterskich

2021
 • Kenechukwu Anolue "Data quality assessment methods for Kaggle sets"

 • Jakub Stepaniak "Metoda głębokiej rekomendacji zmian w procesach produkcyjnych"

 • Zuzanna Zborowska "Recommendation modelling in the scientific and business partner matching process"

2020
 • Tomasz Czarnecki "Analysis of real-world industrial data quality"

 • Mikołaj Nowak "Metoda akwizycji danych produkcyjnych z wykorzystaniem koncepcji Tweeting Factory"

2019
 • Tomasz Sławomir Marcinkowski "Analiza i porównanie algorytmów wspomagania decyzji dla wybranej gry karcianej"

 • Amadeusz Lisiecki "Zjawisko przyrostu informacji w sieciach społecznych"

2018
 • Michał Przybylski "Analiza i porównanie algorytmów wspomagania decyzji dla wybranej gry planszowej"

 • Mateusz Adamczyk "Badanie możliwości zastosowania algorytmów heurystycznych w systemie planowania przewozów dla taksówek"

 • Rogowski Michał "Mechanizmy replikacji dużych zbiorów danych służące integracji systemów informatycznych"

2016
 • Karolina Wiśniewska "A study of rumour spread on social networks"

2015
 • Sandra Atijas "Adaptive Algorithms for Discovering Friends in Social Networks"

2012
 • Rafał Roszak "Ontology development of residue contacts in proteins"

 • Bartosz Hajduk "Metody refaktoryzacji „przestarzałego” kodu źródłowego na przykładzie Systemu Zarządzania Obiektami Inżynieryjnymi"

 • Filip Nowakowski "Analiza wieloagentowego systemu czasu rzeczywistego w języku Java"

 • Paweł Ziobro "Techniki optymalizacji wydajności systemów stron WWW"

2011
 • Piotr Karaś "Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej do analizy systemu wieloagentowego"

 • Michał Łopatka "Metody badania zgodności dokumentów z wzorcami publikacyjnymi na potrzeby systemu obsługi konferencji naukowej"

 • Piotr Szczepkowski "Wydajność w procesie wytwarzania systemów internetowych w służbie zdrowia"

2010
 • Jarosław Gołaszewski "Symulacje komputerowe lotu helikoptera w języku Java"

 • Krzysztof Król "Adaptacyjny interfejs użytkownika w systemach webowych opartych na technologii Java"

 • Paweł Kowalski "Analiza nowoczesnych metod pozycjonowania stron WWW"

 • Piotr Jaszczyk "Zastosowanie adaptacyjnych systemów typu smart do tworzenia inteligentnych domów”

 • Tomasz Kolasa "Metody tworzenia rankingu prac naukowych na podstawie ocen ekspertów"

 • Maciej Mrożek "Systemy typu smart inspirowane przyrodą"

 • Tomasz Pietruszewski "Mobilny klient systemu obsługi konferencji naukowej"

 • Maciej Drynkorn "Renderowanie obrazów w środowisku wieloagentowym"

 • Dariusz Troszyński "Analiza możliwości oprogramowania Matlab w środowisku WWW"

2009
 • Maciej Drożdżowski "Swarm intelligence algorithms in multi-agent systems"

 • Łukasz Popiela "Systemy wieloagentowe bazujące na zachowaniach występujących w środowisku naturalnym"

 • Sebastian Ryś "Automatyczna identyfikacja typu i marki pojazdu na podstawie sekwencji zdjęć ze strumienia wideo"

 • Tomasz Smętek "Skuteczne pozycjonowanie stron WWW" eksperyment Najlepszy magister

 • Piotr Wójtowicz "Wspomaganie oceny nośności granicznej za pomocą systemu KEEL"

 • Wojciech Żak "Wizualizacja plików SWDE"

2008
 • Karim Al Srag "Securing Java EE applications"

 • Daniel Stokowski "Testowanie aplikacji internetowych na przykładzie Systemu Obsługi Zleceń"

 • Maciej Dragan "Metody i narzędzia mapowania obiektowo-relacyjnego na przykładzie systemu Hibernate i języka programowania Java"

 • Paweł Koziński "Help Desk systemu informacyjnego na przykładzie systemu ewidencji gruntów budynków i lokali"

 • Maciej Baryski "Projekt i sprawdzenie użyteczności systemu informacyjnego dla klubu sportowego"

 • Adam Bogdał "Rendering w środowisku rozproszonym"

 • Michał Bogdał "Programowanie aspektowe w internetowych systemach informacyjnych"

 • Piotr Herkt "Zbadanie możliwości technologii Java Portlet w procesie wytwarzania oprogramowania"

 • Dawid Krawczyk "Wzorce projektowe w środowisku JAVA"

 • Grzegorz Kukla "Error propagation in distributed information systems"

 • Krzysztof Litwin "Retrospective analysis of web pages quality"

 • Aleksander Lupa "Using multi-agent system for code and data propagation"

 • Jan Ortyński "Implementacja gry zespołowej w środowisku mobilnym"

2007
 • Marcin Ferenc "Refaktoryzacja kodu Java w zintegrowanych środowiskach programistycznych"

 • Łukasz Korzeniowski "Weryfikacja eksperymentalna internetowych usług mobilnych typu instant messaging"

 • Maciej Maksym "Zastosowanie sieci neuronowych do rozpoznawania obiektów dwuwymiarowych"

 • Janusz Nykiel "Programowanie aspektowe w wielowarstwowych aplikacjach biznesowych"

 • Jacek Panachida "Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE"

 • Monika Urbanowicz "Use of XML technology in system of evaluating courses at the university level"

 • Michał Zelmozer "Programming Implementation of Distributed Objects Associations"

2006
 • Marcin Kasprzak "Zastosowanie metod optymalizacji baz danych na przykładzie platformy Oracle 10g"

 • Alicja Królicka "Klient poczty mobilnej zrealizowany w języku Java"

 • Krzysztof Markowski "Wirtualny serwer bazy danych - metody zdalnego administrowania i użytkowania"

2005
 • Beata Bartoszewska "Wykorzystanie technologii .NET w programowaniu systemów informacyjnych na urządzenia mobilne"

 • Bartłomiej Knabel "Uniwersalny dostęp do baz danych w środowisku J2EE"

 • Bartosz Podsiadły "Badanie wydajności aplikacji w środowisku J2EE"

2004
 • Marek Burda "Wprowadzanie, modyfikowanie i wyszukiwanie informacji niesformalizowanej wykorzystującej skojarzenia"

 • Krzysztof Chłapiński "Zastosowanie web services w połączeniu z aplikacjami uruchamianymi na urządzeniach mobilnych"

 • Przemysław Pokrywka "Techniki refaktoryzacji kodu źródłowego języka programowania Java"

2003
 • Joanna Dymarczyk "Zaawansowane metody programowania systemów informacyjnych w języku Java"

 • Łukasz Stasiak "Metody przenoszenia aplikacji bazodanowych z platformy Windows na platformę Linux"

 • Michał Zgirski "Zastosowanie technologii Java Server Pages w tworzeniu internetowych systemów informacyjnych"

2002
 • Tomasz Frątczak "Udostępnianie obiektowych baz danych w Internecie"

 • Tomasz Krzesiński "Problemy przetwarzania rozproszonego przy użyciu technologii Java Beans"

Wybrane tematy prac inżynierskich

2021
 • Oleksandr Kudryavtsev "Aplikacja do analizy jakości danych na podstawie wskaźników ilościowych i jakościowych"

2020
 • Oleksandr Bambuliak "Aplikacja do bezpiecznego przechowywania haseł i danych wrażliwych"

 • Jakub Kiełbasiewicz "Aplikacja do badania jakości dużych zbiorów danych produkcyjnych w środowisku Power BI"

 • Kamil Krasnodębski "Strategia wygrywająca w grze w kości YAHTZEE"

 • Marcin Piosik "Aplikacja do badania jakości dużych zbiorów danych produkcyjnych w środowisku MATLAB"

 • Maciej Samerdak "Pianolowy sekwencer MIDI na platformę Android"

 • Joanna Urbaniak "Application for testing quality of a big manufacturing data using Python"

2019
 • Łukasz Cupek "Strategia wygrywająca w grze w kości YAHTZEE"

 • Mateusz Nowak "Projekt i implementacja aplikacji webowej dla studenckiego obozu adaptacyjnego w Białym Dunajcu"

 • Mikołaj Nowak "Opracowanie interfejsu ESB wspomagającego wdrażanie i monitoring procesów integracji usług w sieci korporacyjnej"

 • Szymon Pucher "Application for big data quality assessment using Python"

 • Kamil Raczycki "Opracowanie REST API w technologii .NET ze wsparciem dla modelu Encja-Atrybut-Wartość"

 • Błażej Wiórek  "Ocena jakości populacji w ramach wielokryterialnego algorytmu genetycznego opartego na problemie Traveling Thief Problem"

2018
 • Filip Szuberski "Metody wizualizacji danych dla sieci Twitter"

 • Wojciech Michałowski "Zastosowanie środowiska Matlab do symulacji procesów propagacyjnych w sieciach rzeczywistych"

 • Maksymilian Jan Niżniowski "Społecznościowa strategia gry w Gomoku"

 • Oleksii Kyrylchuk "Big Data techniques with Python"

2017
 • Michał Przybylski "Strategiczna gra planszowa oparta na algorytmie propagacyjnym"

2015
 • Nazim Gadjiagayev "Development of ecommerce SAAS platform"

 • Marcin Majchrzak "Social Manager"