English English     

 
  Strona główna   

  Badania 
  Konferencje
  Publikacje
  Dydaktyka
  Kontakt
 
 

Dariusz Król, profesor PWr - działalność naukowo-badawcza

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
Specjalności: inżynieria wiedzy, systemy informatyczne, inteligencja obliczeniowa, systemy wieloagentowe, inżynieria oprogramowania

Redakcja książek

Redakcja czasopism

Numery specjalne czasopism

 • Redaktor numeru specjalnego pt. "Knowledge integration and management in autonomous systems" Journal of Intelligent & Fuzzy Systems (IOS Press, 21(3) / 2010, IF 0.648)
 • Redaktor numeru specjalnego pt. "Nature-Inspired Collective Intelligence in Theory and Practice" Information Sciences (Elsevier, 182(1) / 2012, IF 3.643)
 • Redaktor dodatku specjalnego pt. "Special Focus on Engineering Knowledge and Semantic Systems" The Computer Journal (Oxford Journals, 55(3) / 2012, IF 0.755)
 • Redaktor numeru specjalnego pt. "Propagation Phenomenon in Complex Networks: Theory and Practice" New Generation Computing (Springer, 32(3-4) / 2014, IF 0.594)

Recenzje artykułów z czasopism

Projekty

 • Projekt badawczy pt. "Doktorat wdrożeniowy" ramach VI edycji programu MEiN (2022-2026)
 • Projekt dydaktyczny "STER Umiędzynarodowienie szkół doktorskich" finansowany przez NAWA (2022)
 • Projekt badawczy pt. "Opracowanie innowacyjnej metody kojarzenia partnerów biznesowych i naukowych opartej o model głębokiego uczenia" w ramach programu Mozart finansowany przez Urząd Miejski Wrocławia (2020-2021)
 • Projekt badawczy polsko-niemiecki pt. "Rekomendacja głęboka na podstawie kolektywnej wiedzy" w ramach Programu Wykonawczego z DAAD finansowany przez Politechnikę Wrocławską i Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (2018-2019)
 • Projekt badawczy pt. "Współpraca dla doskonałości Politechniki Wrocławskiej w obszarze nauki o danych" w ramach programu "Granty na granty" finansowany przez MNiSW (2018)
 • Projekt badawczo-rozwojowy POIR.01.01.01-00-0687/17-00 pt. "Production Unit Performance Management Tool (PUPMT) - opracowanie innowacyjnego narzędzia monitorująco-diagnostycznego w zakresie selekcji czynników mających istotny wpływ na wskaźnik efektywności wydzielonych jednostek produkcyjnych opierającego się na paradygmatach teorii sterowania w celu optymalizacji procesów produkcyjnych w  przemyśle" finansowany przez NCBR (2017-2018)
 • Projekt badawczy PIEF-GA-2010-274375 pt. „To what extent can design principles for complex networks  be derived from the study of error propagation phenomenon in smart and bio-inspired network structures” w ramach 7 Programu Ramowego finansowany przez Komisję Europejską (2012-2014)
 • Projekt badawczy własny 6435/B/T02/2011/40 pt. "Zastosowanie metod uczenia maszynowego do przewidywania miejsc kontaktowych w białkach" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2011-2013)
 • Projekt badawczo-rozwojowy POIG.01.01.02-10-106/09-00 pt.  "Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” finansowany przez Unię Europejską i MNiSzW (2010–2013)
 • Projekt badawczy habilitacyjny N N516 448538 pt. "Metody propagacji danych w rozwiązywaniu zadań kolektywnej inteligencji" finansowany przez MNiSW (2010–2011)
 • Projekt badawczy własny N N519 407437 pt. "Metody integracji wiedzy w wybranych zadaniach kolektywnej inteligencji" finansowany przez MNiSW (2009-2012)
 • Projekt badawczy własny pt. "Structural Performance Evaluation for Knowledge Integration" finansowany przez DAAD (2009)
 • Projekt badawczy własny nr N N506 198333 pt. „Komputerowe wspomaganie zarządzania infrastrukturą mostową z wykorzystaniem narzędzi ekspertowych” finansowany przez MNiSW (2007-2010)

Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

Funkcje akademickie i inne

 • Przewodniczący Komisji Programowej dla kierunku informatyka stosowana na Politechnice Wrocławskiej (2020-2023)
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału SMC 28 Polskiej Sekcji IEEE (2021-2022)
 • Kierownik seminarium Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Wrocławskiej (2020-2021)
 • Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Wrocławskiej (2020-2023)
 • Rada Konsultacyjna Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (2020-2021)
 • Rada Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (2017-2019)
 • Rada Naukowa Instytutu Informatyki Politechniki Wrocławskiej (2009-2012)

Członkowstwo w radach, organizacjach i towarzystwach naukowych

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

 • Marie Curie Intra-European Fellowship Komisji Europejskiej (2011)
 • Stypendium badawcze DAAD (2009)
 • IBM Eclipse Award (2005)
 • Stypendium konferencyjne Fundacji Nauki Polskiej (2004)

Zaproszone wykłady, prezentacje

 • Politechnika Warszawska (2017)
 • Chung-Ang University (2016)
 • Queen Mary University of London (2014)
 • King's College London (2013)
 • Kyoto University (2013)
 • Yeungnam University (2011)
 • Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg (2009)
 • University of Otago (2004)